Werkwijze

1Oriëntatiegesprek

Wij komen bij voorkeur bij u langs op locatie om uw ideeën en wensen te bespreken. Het gesprek heeft een informatief karakter en we vertellen u wat er allemaal bij het bouwen van een eigen huis komt kijken. Zo krijgen we een goed beeld bij wat u in gedachte heeft.

2Voorontwerp

De gegevens van ons kennismakingsgesprek verwerken we in een voorlopig ontwerp. Hier krijgt u direct een goed beeld middels schetsen en 3d visualisaties. In dit stadium checken we ook of het plan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de bouwregelgeving.

3Definitief ontwerp

In deze fase wordt het voorlopig ontwerp nader uitgewerkt en worden o.a. bouwmaterialen, bouwsysteem, afwerkingen en installaties bepaald. Het resultaat van deze stap is een volledig uitgewerkt ontwerp met alle plattegronden, gevels, doorsneden, impressies, details en indien gewenst een gedetailleerde kostenraming. Daarnaast wordt op basis van deze gegevens het plan getoetst aan bouwbesluit en zullen diverse berekeningen worden gemaakt (o.a. energieprestatie, constructieberekening) en constructieberekeningen. Met deze gegevens verzorgen en coördineren wij de aanvraag omgevingsvergunning.

4Bouwvoorbereiding

In deze stap wordt het ontwerp uitgewerkt ten behoeve van de aannemerselectie en de aannemingsovereenkomst. In deze fase worden uitvoeringsdetails/doorsneden, materiaalkwaliteiten, voorwaarden en garanties bepaald en vastgelegd op tekening en in een bestek. Dit gebeurt zeer zorgvuldig zodat er geen misverstanden ontstaan door mogelijke eigen interpretaties van een aannemer. Het resultaat is een complete set documenten om offertes bij aannemers aan te vragen.

5Prijs en contract

Wij schrijven de door u geselecteerde aannemers aan en sturen alle benodigde documenten voor een goede prijsvorming. Na ontvangst van de offertes wordt er gekeken naar volledigheid en of de juiste materialen uit het bestek zijn aangeboden. Dit voorkomt in veel gevallen onnodige meerkosten tijdens het bouwproces.

6Uitvoering

Indien gewenst kunnen wij u begeleiden tijdens het bouwproces. Uitvoeringstekeningen van de aannemer worden vergeleken met onze tekeningen. Daarnaast kunnen we u adviseren tijdens de bouw, met o.a. kwaliteitsbewaking, planning, controles van meer- minderwerk en oplevering.